Look vs Seem vs Appear

Look vs Seem vs Appear
Hỏi:Xin phân biệt giúp look, seem và appearĐáp: Cả look, seem và appear đều là các động từ liên kết (copular verbs). Chúng được dùng để nói cảm giác, ấn tượng, đánh giá của người nói với vật hay người được nói tới và có vai trò nối danh từ với tính
Would và Used to?

Would và Used to?
Hỏi:Xin hãy cho biết sự khác biệt giữa would và used to. Trả lời: Sự khác biệt chính giữa 'would' và 'used to' 'would' dùng để mô tả các hành động hoặc là tình huống cứ lập đi lập lại hoài trong quá khứ 'used to' được sử dụng cho bất kỳ hành động
Be + Wondering?

Be + Wondering?
Hỏi: Câu hỏi của tôi là về từ 'wonder' như là trong 'I am wondering' hoặc 'I was wondering'. Bạn có thể giải thích nghĩa từng cụm và cách chúng được sử dụng trong từng câu không? Trả lời: Trong những câu mà bạn đang hỏi, 'wonder' mang nghĩa giống

Tin mới nhất Verbs tenses

Look vs Seem vs Appear

Look vs Seem vs Appear

3516
Would và Used to?

Would và Used to?

2731
Be + Wondering?

Be + Wondering?

1329

Tin xem nhiều nhất Verbs tenses

Look vs Seem vs Appear

Look vs Seem vs Appear

3516
Would và Used to?

Would và Used to?

2731
Be + Wondering?

Be + Wondering?

1329

Tin nổi bật Verbs tenses

VINADESIGN PHALCON WEB