Tình huống 41: Thương lượng hợp đồng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 41: Thương lượng hợp đồng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
401. So far we have reached agreement on all clause we have discussed. Đến nay, chúng tôi đã có sự thỏa thuận về mọi điều khoản chúng tôi bàn luận. 402. Isn't about time to sign the contract? Đó không phải là thời gian ký hợp đồng sao? 403. I
Tình huống 40: Đơn hàng và giá trị đơn hàng. - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 40: Đơn hàng và giá trị đơn hàng. - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
391. Here are 200 sets porcelain ware, $12.5 per set. Có 200 bộ đồ sứ ở đây, mỗi bộ giá 12,5 đô la. 392. Today we purchased 3000 copies of various books, total amount Canada $5000. Hôm nay chúng tôi mua 3000 quyển sách khác nhau, tổng số tiền khoảng
Tình huống 39: Chất lượng hàng hóa - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 39: Chất lượng hàng hóa - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
381. The quality of our necessities is excellent. Các vật dụng của chúng tôi có chất lượng tốt. 382. The quality of this product is bad. Chất lượng sản phẩm này không tốt. 383. This article is up to the standard quality. Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn
Tình huống 38: Điều khoản đấu thầu - Tiếng Anh thương mại

Tình huống 38: Điều khoản đấu thầu - Tiếng Anh thương mại
371. We are preparing to call for a bid for this project. Tôi sẽ chuẩn bị nộp hồ đấu thầu dự án này. 372. We'll send the notice calling for a bid on Thursday. Chúng tôi sẽ thông báo mua hồ sơ dự thầu vào thứ 7. 373.The bidding provides all bidders
Tình huống 37: Hồ sơ dự thầu - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 37: Hồ sơ dự thầu - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
361. When must the bidders submit their bids? Khi nào người đấu thầu nộp hồ sơ dự thầu. 362. When and where shall the tender document be sent? Thời gian và địa điểm nào thích hợp để nộp hồ sơ dự thầu? 363. Is your tender opening public? Việc dự thầu
Tình huống 36: Chuyển giao kỹ thuật - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 36: Chuyển giao kỹ thuật - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
351. We have won the tender. Chúng tôi trúng thầu. 352. We will construction project in Africa. Chúng tôi sẽ xây dựng công trình ở Châu Phi. 353. I wonder if you'd like to be as a subcontractor. Tôi tự hỏi liệu ông có muốn trở thành nhà thầu phụ
Tình huống 35: Tham gia đấu thầu - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 35: Tham gia đấu thầu - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
341. I'm here for the detailed information about participation in the tender. Tôi muốn biết thông tin chi tiết tham gia cuộc đấu thầu. 342. You can get a set of the tender documents at our business department downstairs. Ông có thể xem bộ hồ sơ kinh
Tình huống 34: Cử chuyên gia - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 34: Cử chuyên gia - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
331. It's necessary that you send some specialists here. Cử các chuyên gia đến đây là cần thiết. 332. Can you give me an indication of the number of specialists requirers and their specialities? Ông có thể cho tôi biết số lượng và kỹ năng của các
Tình huống 33: Đầu tư vốn - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 33: Đầu tư vốn - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
321. Which type of joint venture do you have in mind? Ông thích loại hình công ty liên doanh nào? 322. We'd like an equity joint venture. Chúng tôi thích xí nghiệp liên doanh theo phương thức hợp cổ phần. 323. Each of the two firm will invest a
Tình huống 32: Tiến độ công việc - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 32: Tiến độ công việc - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
311. You undertake to provide local building materials and equipment in time. Ông cam đoan cung cấp thiết bị và vật liệu xây dựng nội địa đúng tiến độ. 312. Recommend the best local civil engineering firm as sub-contractor to help the work. Hãy giới
Tình huống 31: Lời cam kết - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 31: Lời cam kết - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
301. I am very pleased that my firm has been awarded this contract. Tôi rất vui vì công ty tôi đã được hợp đồng này. 302. I suggest that we use local building equipment and materials. Chúng tôi đề nghị sử dụng vật liệu và thiết bị xây dựng trong
Tình huống 30: Lời đề nghị - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 30: Lời đề nghị - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
291. I wonder if it is possible for me to join your company. Tôi tự hỏi liệu có thể tham gia vào công ty của ông? 292. I want to introduce this product to Japanese. Tôi muốn giới thiệu sản phẩm này đến người dân Nhật Bản. 293. If you get the skill,
Tình huống 29: Bản quyết toán - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 29: Bản quyết toán - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
281. My company is please with the deal I've been able to negotiate. Công ty đồng ý với hợp đồng mà tôi thương lượng. 282. You could have the goods delivered on consigns. Ông có thể giao hàng gửi bán. 283. This way we maintain continuous control
Tình huống 28: Đại lý bán hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 28: Đại lý bán hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
271. We have no doubt we can do better this year if you appoint us your sale agent. Năm nay chắc chắn chúng tôi kinh doanh hiệu quả hơn nếu ông chọn chúng tôi làm đại lý bán hàng. 272. You need a good agent. Ông cần một đại lý tốt. 273. If we are
Tình huống 27: Mở chi nhánh - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 27: Mở chi nhánh - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
261. How would you like to be our agent? Ông muốn mở chi nhánh ra sao? 262. We'd like to introduce our produces to Japan. Chúng tôi muốn giới thiệu hàng hóa đến thị trường Nhật Bản. 263. Our experienced with Japan market is too limited. Chúng tôi

Tin nổi bật Tiếng anh thương mại

VINADESIGN PHALCON WEB