Tình huống 71: Chuẩn bị cho hội chợ – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 71: Chuẩn bị cho hội chợ – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
701. Would you please help me with making some print products? Ông có thể giúp tôi chế tạo ra các sản phẩm in được không? 702. Are walkies-talkies allowed to be used in the exhibition center? Máy phát vô tuyến được cho phép sử dụng ở Trung tâm hội
Tình huống 70: Hội chợ triễn lãm – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 70: Hội chợ triễn lãm – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
691. What is the exhibition about? Hội chợ triễn lãm đó về gì thế? 692. Which items will be displayed in the exposition? Các mặt hàng lần nào sẽ được trưng bày tại hội chợ triễn lãm lần này? 693. Could you please tell me the name of the exhibition
Tình huống 69: Xử tranh chấp – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 69: Xử tranh chấp – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
681. Must the arbitration be conducted in China? Có thể thực hiện việc phân xử trọng tài ở Trung Quốc không? 682. The arbitration can be conducted either in China or in other countries. Việc trọng tài có thể được thực hiện ở Trung Quốc hoặc ở các
Tình huống 68: Thương lượng – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 68: Thương lượng – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
671. IF there is a dispute, it shall be first settled through negotiation. Nếu có tranh chấp xảy ra, đầu tiên các bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. 672. The best way to settle dispute between disputing parties is friendly negotiation. Cách
Tình huống 67: Xin lỗi khách hàng – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 67: Xin lỗi khách hàng – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
661. I'm afraid we are out of them now. Bây giờ tôi e rằng chúng tôi đã hết hàng. 662. I'm sorry, this kind of milk is out of stock. Xin lỗi, loại sữa này không còn trong kho. 663. It's not available today. Không có hàng này hôm nay. 664. We've sold
Tình huống 66: Bảo hành sản phẩm – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 66: Bảo hành sản phẩm – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
651. All goods purchased here can be delivered free. Tất cả hàng hóa ở đây được phân phối miễn phí. 652. If you buy a computer in our store, we'll install and test it free. Nếu ông mua máy tính ở cửa hàng chúng tôi, chúng tôi sẽ lắp đặt và kiểm tra
Tình huống 65: Mở rộng quan hệ kinh doanh – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 65: Mở rộng quan hệ kinh doanh – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
651. All goods purchased here can be delivered free. Tất cả hàng hóa ở đây được phân phối miễn phí. 652. If you buy a computer in our store, we'll install and test it free. Nếu ông mua máy tính ở cửa hàng chúng tôi, chúng tôi sẽ lắp đặt và kiểm tra
Tình huống 64: Cam đoan – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 64: Cam đoan – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
631. I promise that will be OK in 20 minutes. Tôi hứa điều đó sẽ được thực hiện trong vòng 20 phút nữa. 632. We'll make it clear. Chúng tôi sẽ làm rõ nguyên nhân gây ra thiệt hại. 633. I assure you that it won't happen again. Tôi cam đoan với ông
Tình huống 63: Điều tra nguyên nhân – Tiếng Anh thương mại (Việt- Anh)

Tình huống 63: Điều tra nguyên nhân – Tiếng Anh thương mại (Việt- Anh)
621. I will repair it at once. Tôi sẽ sửa nó luôn 1 lần. 622. I have said to the manager already. Tôi đã trình báo với quản lý rồi. 623. Please show your purchase receipt. Xin vui lòng xuất hóa đơn mua hàng. 624. We are investigating the reason.
Tình huống 62: Giải quyết sự cố – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 62: Giải quyết sự cố – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
611. Please be assured that there's no quality problem with our products. Vui lòng bảo đảm hàng hóa đạt chất lượng tốt. 612. I promise you our price is the lowest. Tôi hứa với ông giá cả ở mức thấp nhất. 613. I apologize to you for our carelessness.
Tình huống 61: Phản ứng khách hàng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 61: Phản ứng khách hàng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
601. I have something to talk to you. Tôi muốn nói chuyện với ông. 602. Our clients are no satisfied with your goods. Hàng hóa của ông không đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng. 603. The dinner we had today was terrible. Bữa cơm tối hôm nay không
Tình huống 60: Làm rõ nguyên nhân - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 60: Làm rõ nguyên nhân - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)
591. Have you got any evidence? Ông có bằng chứng nào không? 592. The testimony of the Commodity Inspection Bureau is absolutely reliable. Bảng kết quả của cục Kiểm tra thực phẩm rất đáng tin cậy. 593. Though the complaint is true, there may be
Tình huống 59: Phúc đáp việc bồi thường- tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 59: Phúc đáp việc bồi thường- tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
581. If so, we agree to settle your claims. Nếu thế chúng tôi đồng ý giải quyết các yêu cầu của ông. 582. We understand your problem. Chúng tôi hiểu các vấn đề của ông. 583. We hope we can settle the issue with your amicable. Chúng tôi hy vọng có
Tình huống 58: Yêu cầu bồi thường- tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 58: Yêu cầu bồi thường- tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
571. The good was severely damaged. Hàng hóa bị hư hỏng nghiêm trọng. 572. It left us no other choice but ask a claim on you. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu ông bồi thường. 573. The quality of the goods is unfit for human
Tình huống 57: Giới thiệu sản phẩm mới - tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 57: Giới thiệu sản phẩm mới - tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)
561. Thank you very much for coming. Rất cảm ơn ông đã đến 562. I'd like to give you a detail introduction of the product. Tôi muốn giới thiệu cho ông chi tiết về sản phẩm. 563. Firstly, let's take a look at it. Đầu tiên, chúng ta hãy quan sát sản

Tin nổi bật Tiếng anh thương mại

VINADESIGN PHALCON WEB