.
HỨA HẸN và HĂM DỌA

HỨA HẸN và HĂM DỌA

Hứa hẹn và hăm dọa có thể được phát biểu bằng cách dùng các động từ promise, threaten, và các danh từ promise và threat, hoặc bằng shall và will. Động từ promise có thể dẫn theo một to-infinitive, một túc từ trực tiếp và một túc từ gián tiếp, hoặc
'NÀY' và 'NỌ'

'NÀY' và 'NỌ'

Chúng ta đã thấy một số những cách đặt câu điều kiện (conditional sentences) trong Anh ngữ mà tôi gọi là những câu 'nếu thế này thì thế nọ'. Việc dùng chữ should để chỉ điều kiện chỉ là một trong những cách đó mà thôi. Sau đây tôi xin tổng kết lại
'SHOULD' và 'WOULD'

'SHOULD' và 'WOULD'

Khi nói đến should và would nhiều bạn sẽ nghĩ ngay rằng đó là trợ động từ để dùng trong điều kiện cách (Coditional). Nghĩ như vậy là lầm vì should và would là hai trợ động từ tuy có đôi khi dùng cho điều kiện cách nhưng cũng được dùng trong nhiều

Tin mới nhất Tag would

HỨA HẸN và HĂM DỌA

HỨA HẸN và HĂM DỌA

16/09/2013 795
'NÀY' và 'NỌ'

'NÀY' và 'NỌ'

16/09/2013 509
'SHOULD' và 'WOULD'

'SHOULD' và 'WOULD'

16/09/2013 3619

Tin xem nhiều nhất Tag would

'SHOULD' và 'WOULD'

'SHOULD' và 'WOULD'

16/09/2013 3619
'NÀY' và 'NỌ'

'NÀY' và 'NỌ'

16/09/2013 509
HỨA HẸN và HĂM DỌA

HỨA HẸN và HĂM DỌA

16/09/2013 795

VINADESIGN PHALCON WEB