.
'BY' và 'WITH'

'BY' và 'WITH'

'By' là một giới từ khác lạ vì nó được dùng với nhiều nghĩa khác nhau. Trước hết, chúng ta hãy xét trường hợp dùng by để chỉ vị trí có nghĩa là 'bên cạnh' (beside) hoặc 'gần' (near to). Thí dụ: His house is by the post office. (Nhà anh ta ở gần sở

Tin mới nhất Tag with

'BY' và 'WITH'

'BY' và 'WITH'

453

Tin xem nhiều nhất Tag with

'BY' và 'WITH'

'BY' và 'WITH'

453

VINADESIGN PHALCON WEB