.
'NGẮN' và 'DÀI'

'NGẮN' và 'DÀI'

Trong khi dạy học, mỗi khi có một lớp học sinh mới, tôi thường đặt một vài câu hỏi để thử sự hiểu biết của họ. Một trong những câu hỏi mà tôi thường đặt ra là 'Trong Anh ngữ, một câu thường phải có mấy phần?' Mỗi khi tôi hỏi như vậy thì hầu hết cả
'MỘT' và 'NHIỀU'

'MỘT' và 'NHIỀU'

Chúng ta biết rằng đơn vị căn bản của câu là tiếng (word) cũng có thể gọi là chữ. Tiếng được chia làm nhiều loại như: danh từ, đại danh từ, động từ, trạng từ, tính từ, giới từ và liên từ. Có một điều khá quan trọng mà đôi khi chúng ta quên là những

Tin mới nhất Tag verb phrase

'NGẮN' và 'DÀI'

'NGẮN' và 'DÀI'

797
'MỘT' và 'NHIỀU'

'MỘT' và 'NHIỀU'

513

Tin xem nhiều nhất Tag verb phrase

'NGẮN' và 'DÀI'

'NGẮN' và 'DÀI'

797
'MỘT' và 'NHIỀU'

'MỘT' và 'NHIỀU'

513

VINADESIGN PHALCON WEB