.
Cách dùng từ suggest đúng?

Cách dùng từ suggest đúng?

Hỏi:Xin giải thích cách sử dụng từ suggest?Trả lời:Suggest có nhiều nghĩa: -Đề nghị: I suggest we take a break Tôi đề nghị chúng ta nghỉ thôi. Mời, đề nghị: The boss suggested a pay raise to persuade him to stay with the company Ông chủ đề nghị tăng

Tin mới nhất Tag từ nhiều nghĩa

Cách dùng từ suggest đúng?

Cách dùng từ suggest đúng?

6279

Tin xem nhiều nhất Tag từ nhiều nghĩa

Cách dùng từ suggest đúng?

Cách dùng từ suggest đúng?

6279

VINADESIGN PHALCON WEB