.
Look vs Seem vs Appear

Look vs Seem vs Appear

Hỏi:Xin phân biệt giúp look, seem và appearĐáp: Cả look, seem và appear đều là các động từ liên kết (copular verbs). Chúng được dùng để nói cảm giác, ấn tượng, đánh giá của người nói với vật hay người được nói tới và có vai trò nối danh từ với tính
A lot of / lots of / a lot?

A lot of / lots of / a lot?

Xin phân biệt giúp a lot of /lots of/ a lot và a lot? 'Lots of people like football / A lot of people like footaball.' a lot of /lots of và a lot là 3 cụm từ thường xuyên bị dùng sai nhất trong tiếng Anh. Hôm nay tôi sẽ chỉ ngắn gọn cho bạn cách

Tin mới nhất Tag từ lầm lẫn

Look vs Seem vs Appear

Look vs Seem vs Appear

3516
A lot of / lots of / a lot?

A lot of / lots of / a lot?

7127

Tin xem nhiều nhất Tag từ lầm lẫn

A lot of / lots of / a lot?

A lot of / lots of / a lot?

7127
Look vs Seem vs Appear

Look vs Seem vs Appear

3516

VINADESIGN PHALCON WEB