.
Sự khác nhau giữa rise và raise?

Sự khác nhau giữa rise và raise?

Hỏi:Xin phân biệt rise và raise?Trả lời:Hai từ này, về cơ bản đều có nghĩa đi lên, vươn lên tứ một vị trí thấy lên một vị trí cao hơn, theo nghĩa đen hay là theo nghĩa bóng. Điểm khác nhau giữa hai từ này là về mặt ngữ pháp. 'Raise' thì cần một vật
Xin cho biết sự khác nhau của lease, rent, hire?

Xin cho biết sự khác nhau của lease, rent, hire?

Hỏi:Xin cho biết sự khác nhau của lease, rent, hire?Trả lời:Lease là thuê, mướn nhưng sự thuê mướn ở đây là dài hạn. Thường ít nhất là 1 năm. Thường lease đi với một contract có tính rang buộc, cả người mướn lẫn người cho mướn đều không có quyền bỏ
Interested hay Interesting?

Interested hay Interesting?

Câu hỏi:Xin giải thích về lỗi thường gặp: interested hay interesting? Trả lời:Đầu tiên, mời bạn đọc các câu sau: 1. My girlfriend has a very annoying habit. She's always late! I get really annoyed with her. 2. The play is so interesting. I'm really

Tin mới nhất Tag từ hay lầm lẫn

Sự khác nhau giữa rise và raise?

Sự khác nhau giữa rise và raise?

27/09/2013 2187
Xin cho biết sự khác nhau của lease, rent, hire?

Xin cho biết sự khác nhau của lease, rent, hire?

26/09/2013 1894
Interested hay Interesting?

Interested hay Interesting?

25/09/2013 1764

Tin xem nhiều nhất Tag từ hay lầm lẫn

Interested hay Interesting?

Interested hay Interesting?

25/09/2013 1764
Xin cho biết sự khác nhau của lease, rent, hire?

Xin cho biết sự khác nhau của lease, rent, hire?

26/09/2013 1894
Sự khác nhau giữa rise và raise?

Sự khác nhau giữa rise và raise?

27/09/2013 2187

VINADESIGN PHALCON WEB