.
Video: Introducing Self - Basic English for Communication

Video: Introducing Self - Basic English for Communication

Transcription Hello! My name is Thuong My surname is Tran, and my first name is Van May I introduce myself? I''m Hoa Allow me to introduce myself. I'm Long Let me introduce myself, by the way I was born in 1984 in Nam Dinh I'm from Hai Duong I'm

Tin mới nhất Tag tự giới thiệu bản th

Video: Introducing Self - Basic English for Communication

Video: Introducing Self - Basic English for Communication

26/10/2013 1886

Tin xem nhiều nhất Tag tự giới thiệu bản th

Video: Introducing Self - Basic English for Communication

Video: Introducing Self - Basic English for Communication

26/10/2013 1886

Trung Tâm ViecLamVui Academy Đào Tạo Kỹ Năng, Thương Mại Điện Tử MBN

VINADESIGN PHALCON WEB