.
'soon' và 'when'?

'soon' và 'when'?

Hỏi:Soon và when trong câu hỏi về thời điểm thì khác nhau thế nào?Trả lời: Cả 'soon' và 'when' đều được dùng để chỉ thời gian. 'When' được dùng để hỏi về thời gian, khi nào một sự việc nào đó xảy ra. Ví dụ: When does the train leave? Khi nào xe lửa

Tin mới nhất Tag từ để hỏi

'soon' và 'when'?

'soon' và 'when'?

1291

Tin xem nhiều nhất Tag từ để hỏi

'soon' và 'when'?

'soon' và 'when'?

1291

VINADESIGN PHALCON WEB