.
In spite of / despite / although?

In spite of / despite / although?

Hỏi:Xin giải thích sự khác nhau giữa in spite of / despite / although? Trả lời:in spite of / despite / although In spite of, despite và although đều sử dụng để nêu lên sự tương phản, nhưng chúng có những điểm khác nhau trong cấu trúc câu đi kèm
Other, the others, another?

Other, the others, another?

Hỏi:Hãy cho biết sự khác nhau giữa other, the others và anotherTrả lời:Về cơ bản, 'other' có hai cách dùng là khi nó đứng trước một danh từ nó sẽ giống một tính từ có nghĩa là 'khác'. Ví dụ: the other countries, the other houses, the other days. Nếu

Tin mới nhất Tag trạng từ

In spite of / despite / although?

In spite of / despite / although?

3111
Other, the others, another?

Other, the others, another?

1628

Tin xem nhiều nhất Tag trạng từ

Other, the others, another?

Other, the others, another?

1628
In spite of / despite / although?

In spite of / despite / although?

3111

VINADESIGN PHALCON WEB