.
Maybe, perhaps, và possibly ?

Maybe, perhaps, và possibly ?

Câu hỏi:Sự khác nhau giữa các từ maybe, perhaps, và possibly và khi dùng các từ này trong từng ngữ cảnh khác nhau?Trả lời: Tất cả các từ này ít nhiều đều giống nhau. Chúng đều được dùng để biểu thị là một điều gì đó là có thể xảy ra, có thể thực

Tin mới nhất Tag trạng từ tiếng Anh

Maybe, perhaps, và possibly ?

Maybe, perhaps, và possibly ?

1186

Tin xem nhiều nhất Tag trạng từ tiếng Anh

Maybe, perhaps, và possibly ?

Maybe, perhaps, và possibly ?

1186

VINADESIGN PHALCON WEB