.
Vị trí tính từ trong tiếng Anh?

Vị trí tính từ trong tiếng Anh?

Hỏi: Tôi thấy tính từ trong tiếng Anh đa số là đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ, nhưng một số lại đứng sau? Xin giải thích rõ về việc này Trả lời: Đúng như bạn nói, tính từ thông thường là đứng sau danh từ. Nhưng trong vài cấu trúc ngữ pháp nó

Tin mới nhất Tag tính từ tiếng Anh

Vị trí tính từ trong tiếng Anh?

Vị trí tính từ trong tiếng Anh?

679

Tin xem nhiều nhất Tag tính từ tiếng Anh

Vị trí tính từ trong tiếng Anh?

Vị trí tính từ trong tiếng Anh?

679

VINADESIGN PHALCON WEB