.
Tình huống 43: Tiếp khách – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 43: Tiếp khách – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

421. Is there anything I can do for you, sir? Thưa ông, tôi có thể giúp gì được cho ông? 422. Can I see your sales manager now, please? Xin vui lòng cho tôi gặp giám đốc kinh doanh? 423. May I ask what wish you to see him about? Ông có thể cho tôi

Tin mới nhất Tag tình huống tiếng anh tiếp khách

Tình huống 43: Tiếp khách – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 43: Tiếp khách – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

29/08/2013 4112

Tin xem nhiều nhất Tag tình huống tiếng anh tiếp khách

Tình huống 43: Tiếp khách – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 43: Tiếp khách – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

29/08/2013 4112

Trung Tâm ViecLamVui Academy Đào Tạo Kỹ Năng, Thương Mại Điện Tử MBN

VINADESIGN PHALCON WEB