.
Tình huống 41: Thương lượng hợp đồng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 41: Thương lượng hợp đồng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

401. So far we have reached agreement on all clause we have discussed. Đến nay, chúng tôi đã có sự thỏa thuận về mọi điều khoản chúng tôi bàn luận. 402. Isn't about time to sign the contract? Đó không phải là thời gian ký hợp đồng sao? 403. I

Tin mới nhất Tag tình huống tiếng anh thương lượng hợp đồng

Tình huống 41: Thương lượng hợp đồng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 41: Thương lượng hợp đồng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

29/08/2013 4636

Tin xem nhiều nhất Tag tình huống tiếng anh thương lượng hợp đồng

Tình huống 41: Thương lượng hợp đồng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 41: Thương lượng hợp đồng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

29/08/2013 4636
GET FREE SUPPORT

Get The Most Amazing Builder!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

GET SOFTWARE

VINADESIGN PHALCON WEB