.
Tình huống 7: So sánh giá cả - Tiếng Anh thương mại (Việt - Anh)

Tình huống 7: So sánh giá cả - Tiếng Anh thương mại (Việt - Anh)

61. Unfortunately, we cannot accept your offer for your price are too high. Thật không may, chúng tôi không thể chấp nhận lời đề nghị vì giá quá cao. 62. I am amazed at the prices you have given us. Tôi ngạc nhiên với giá cả các ông đưa ra. 63. The

Tin mới nhất Tag tình huống tiếng anh so sánh giá cả

Tình huống 7: So sánh giá cả - Tiếng Anh thương mại (Việt - Anh)

Tình huống 7: So sánh giá cả - Tiếng Anh thương mại (Việt - Anh)

6625

Tin xem nhiều nhất Tag tình huống tiếng anh so sánh giá cả

Tình huống 7: So sánh giá cả - Tiếng Anh thương mại (Việt - Anh)

Tình huống 7: So sánh giá cả - Tiếng Anh thương mại (Việt - Anh)

6625

VINADESIGN PHALCON WEB