.
Tình huống 82: Quảng cáo - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 82: Quảng cáo - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

811. You can find advertisement everywhere nowadays. Ngày nay ông có thể tìm thấy quảng cáo ở khắp mọi nơi. 812. Advertisement has a strong influences on our life. Quảng cáo ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống của chúng ta. 813. Advertising is important to

Tin mới nhất Tag tình huống tiếng anh quảng cáo

Tình huống 82: Quảng cáo - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 82: Quảng cáo - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

03/09/2013 2630

Tin xem nhiều nhất Tag tình huống tiếng anh quảng cáo

Tình huống 82: Quảng cáo - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 82: Quảng cáo - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

03/09/2013 2630

Trung Tâm ViecLamVui Academy Đào Tạo Kỹ Năng, Thương Mại Điện Tử MBN

VINADESIGN PHALCON WEB