.
Tình huống 25: Thời hạn giao hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 25: Thời hạn giao hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

241. What's the time of delivering about our order? Thời gian giao hàng trong hợp đồng ra sao? 242. It's essential that the delivery should be made before October. Giao hàng trước tháng 10 là cần thiết. 243. Delivery before September is a necessary
Tình huống 23: Tham quan nhà máy - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 23: Tham quan nhà máy - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

221. Let me show you around the factory. Cho phép tôi dẫn ông đi một vòng quanh nhà máy. 222. This is our Purchasing Department. Đây là phòng mua hàng của chúng tôi. 223. Here's the Administration and Management. Bộ phận quản lý hành chính là ở đây.
Tình huống 21: Hợp đồng vận chuyển - Tiếng anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 21: Hợp đồng vận chuyển - Tiếng anh thương mại (Việt-Anh)

201. We'll ship our products in accordance with the terms of the contract stipulation. Chúng tôi sẽ vận chuyển hàng hóa đúng với các điều khoản đã quy định trong hợp đồng. 202. You can be assured the shipment will be affected according to the
Tình huống 1: Giới thiệu về bản thân - Tiếng Anh thương mại (Việt - Anh)

Tình huống 1: Giới thiệu về bản thân - Tiếng Anh thương mại (Việt - Anh)

1. Glad to meet you. Rất vui được gặp ông. 2. May I introduce myself. Tôi có thể giới thiệu về bản thân mình được chứ. 3. My name is Lilin, I'm from China. Tôi là Lilin, tôi đến từ Trung Quốc. 4. This is Claire speaking. Claire đang nói. 5. I'm the

VINADESIGN PHALCON WEB