.
Tình huống 19: Giao hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 19: Giao hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

181. When is the earliest you can deliver? Ông có thể giao hàng sớm nhất vào thời gian nào? 182. Would next month be convenient? Tháng sau sẽ thuận tiện chứ? 183. We hope you can deliver the goods by the end of this month. Chúng tôi hy vọng ông có

Tin mới nhất Tag tình huống tiếng anh Giao hàng

Tình huống 19: Giao hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 19: Giao hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

28/08/2013 6723

Tin xem nhiều nhất Tag tình huống tiếng anh Giao hàng

Tình huống 19: Giao hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 19: Giao hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

28/08/2013 6723

Trung Tâm ViecLamVui Academy Đào Tạo Kỹ Năng, Thương Mại Điện Tử MBN

VINADESIGN PHALCON WEB