.
Tình huống 81: Đánh giá vấn đề - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 81: Đánh giá vấn đề - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

801. That's ok. Điều đó tốt. 802. Never mind. Đừng phiền lòng. 803. It doesn't matter. Điều đó không thành vấn đề. 804. That's all quite right. Điều đó hoàn toàn đúng. 805. It's really of no importance. Thật ra điều đó không quan trọng. 806. There's
Tình huống 34: Cử chuyên gia - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 34: Cử chuyên gia - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

331. It's necessary that you send some specialists here. Cử các chuyên gia đến đây là cần thiết. 332. Can you give me an indication of the number of specialists requirers and their specialities? Ông có thể cho tôi biết số lượng và kỹ năng của các

GET FREE SUPPORT

Get The Most Amazing Builder!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

GET SOFTWARE

VINADESIGN PHALCON WEB