.
Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời gian (Time)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời gian (Time)

three o'clock 3 giờ đúng   clock-face mặt đồng hồ   minute-hand kim phút   hour-hand kim giờ   second-hand kim giây   five after nine (five past nine) chín giờ năm phút (9:05)   ten after nine (ten after nine) chín giờ mười phút (9:10)   a quarter

Tin mới nhất Tag time telling

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời gian (Time)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời gian (Time)

7133

Tin xem nhiều nhất Tag time telling

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời gian (Time)

Học từ vựng bằng hình ảnh: Thời gian (Time)

7133

VINADESIGN PHALCON WEB