Tiếng Anh phổ thông, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 2Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings - Part A Hello

Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings - Part A Hello

1 Listen and repeat. Hello Xin chào Hello Xin chào Hi Xin chào Hi Xin chào 3 Listen and repeat. I am Lan. Tôi là Lan. I am Nga. Tôi là Nga. My name is Ba. Tên tôi là Ba. My name is Nam. Tên tôi là Nam. 5 Listen and repeat. Hi,
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings

PART A I. Greetings (chào hỏi) Trong tiếng Anh có một số từ dùng để chào hỏi thông dụng như 'Hi', 'Hello', 'Good morning', 'Good afternoon', 'Good evening'. Tuy nhiên, cách sử dụng những từ này phụ thuộc vào mỗi tình huống khác nhau: 1. Nếu em gặp

Tiếng Anh phổ thông, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về Tiếng Anh phổ thông, Trang 2

VINADESIGN PHALCON WEB