.
'THÌ' và 'THỜI'

'THÌ' và 'THỜI'

Chúng ta đã có một ý niệm tổng quát về câu Anh ngữ, về hai phần của mỗi câu, về những đơn vị của mỗi phần và mối tương quan giữa các đơn vị ấy. Đó là những điều cần biết về cách đặt câu. Bây giờ tôi xin hầu chuyện với các bạn về những điều cần biết

Tin mới nhất Tag thì

'THÌ' và 'THỜI'

'THÌ' và 'THỜI'

426

Tin xem nhiều nhất Tag thì

'THÌ' và 'THỜI'

'THÌ' và 'THỜI'

426

VINADESIGN PHALCON WEB