.
NGUYÊN NHÂN và LÍ DO

NGUYÊN NHÂN và LÍ DO

Để phát biểu nguyên nhân (cause) hoặc lý do (reason) trước hết người ta có thể dùng những mệnh đề độc lập. Thí dụ: I'm not going out tonight. I'm tired. (Tối nay tôi không đi chơi. Tôi bị mệt.) She knew she had said something foolish. They all

Tin mới nhất Tag that

NGUYÊN NHÂN và LÍ DO

NGUYÊN NHÂN và LÍ DO

2250

Tin xem nhiều nhất Tag that

NGUYÊN NHÂN và LÍ DO

NGUYÊN NHÂN và LÍ DO

2250

VINADESIGN PHALCON WEB