.
-less và –free?

-less và –free?

Câu hỏiXin hãy cho biết sự khác nhau giữ hậu tố -less và –free. Như là trong sugarless và sugarfree. Trả lời Xin trả lời ngắn gọn là về nghĩa chúng không có gì khác biệt lớn cả vì cả hai đều có nghĩa là không, nhưng về dạng chúng được dùng tùy thuộc

Tin mới nhất Tag thành lập từ

-less và –free?

-less và –free?

24/09/2013 973

Tin xem nhiều nhất Tag thành lập từ

-less và –free?

-less và –free?

24/09/2013 973

VINADESIGN PHALCON WEB