.
TẠI HIỆU THUỐC - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

TẠI HIỆU THUỐC - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

MẪU CÂU Can you prepare this prescription? Chị lấy thuốc cho tôi theo đơn này được không? Give me something against a cold Bán cho tôi thuốc cảm cúm Do you have something for a toothache? Tôi cần thuốc đau răngI need something to kill my headache.
Video: At the Drugstore - Basic English for Communication

Video: At the Drugstore - Basic English for Communication

TRANSCRIPTION Can you prepare this prescription? Give me something against a cold Do you have something for a toothache?I need something to kill my headache. I've got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it? Does it have any

VINADESIGN PHALCON WEB