.
MỆNH LỆNH và YÊU CẦU

MỆNH LỆNH và YÊU CẦU

Trong Anh ngữ có nhiều cách để phát biểu một ý kiến ra lệnh và yêu cầu. Người ta có thể dùng một trong những động từ sau đây: command, order, request, invite và suggest, hoặc dùng những danh từ do các động từ này đẻ ra. Thí dụ: He commanded the men

Tin mới nhất Tag suggest

MỆNH LỆNH và YÊU CẦU

MỆNH LỆNH và YÊU CẦU

2830

Tin xem nhiều nhất Tag suggest

MỆNH LỆNH và YÊU CẦU

MỆNH LỆNH và YÊU CẦU

2830

VINADESIGN PHALCON WEB