.
Cách dùng giới từ by?

Cách dùng giới từ by?

Hỏi:Xin cho biết chi tiết cách dùng giới từ 'by' trong tiếng Anh?Đáp:By là một giới từ được dùng rất phổ biến trong tiếng Anh. Sau đây là một vài dạng bạn sẽ hay gặp nhất:1. 'By' trong câu bị động (passive clauses) Trong thể bị động, chủ thể hành

Tin mới nhất Tag sử dụng từ

Cách dùng giới từ by?

Cách dùng giới từ by?

1320

Tin xem nhiều nhất Tag sử dụng từ

Cách dùng giới từ by?

Cách dùng giới từ by?

1320

VINADESIGN PHALCON WEB