.
'SHALL' và 'WILL'

'SHALL' và 'WILL'

Các bạn đã biết rằng muốn dùng một động từ Anh ngữ vào thì tương lai người ta dùng shall hoặc will đi đôi với động từ ấy. Thường thường thì shall dùng cho ngôi thứ nhất số ít và số nhiều – tức là I và We – và will dùng cho các ngôi khác. Tuy nhiên,

Tin mới nhất Tag shalll

'SHALL' và 'WILL'

'SHALL' và 'WILL'

3283

Tin xem nhiều nhất Tag shalll

'SHALL' và 'WILL'

'SHALL' và 'WILL'

3283

VINADESIGN PHALCON WEB