.
'NÀY' và 'NỌ'

'NÀY' và 'NỌ'

Chúng ta đã thấy một số những cách đặt câu điều kiện (conditional sentences) trong Anh ngữ mà tôi gọi là những câu 'nếu thế này thì thế nọ'. Việc dùng chữ should để chỉ điều kiện chỉ là một trong những cách đó mà thôi. Sau đây tôi xin tổng kết lại

Tin mới nhất Tag second conditional

'NÀY' và 'NỌ'

'NÀY' và 'NỌ'

509

Tin xem nhiều nhất Tag second conditional

'NÀY' và 'NỌ'

'NÀY' và 'NỌ'

509

VINADESIGN PHALCON WEB