.
QUYẾT TÂM và DO DỰ

QUYẾT TÂM và DO DỰ

Sự quyết tâm (determination) có thể phát triển bằng cách dùng những động từ determine, decide và resolve, danh từ determination, decision và resolve, và nhóm tiếng make up one's mind. Thí dụ: I determinded to learn German. (Tôi quyết tâm học tiếng

Tin mới nhất Tag resolve

QUYẾT TÂM và DO DỰ

QUYẾT TÂM và DO DỰ

17/09/2013 661

Tin xem nhiều nhất Tag resolve

QUYẾT TÂM và DO DỰ

QUYẾT TÂM và DO DỰ

17/09/2013 661

VINADESIGN PHALCON WEB