.
'NGẮN' và 'DÀI'

'NGẮN' và 'DÀI'

Trong khi dạy học, mỗi khi có một lớp học sinh mới, tôi thường đặt một vài câu hỏi để thử sự hiểu biết của họ. Một trong những câu hỏi mà tôi thường đặt ra là 'Trong Anh ngữ, một câu thường phải có mấy phần?' Mỗi khi tôi hỏi như vậy thì hầu hết cả

Tin mới nhất Tag ransitive verb. sentence

'NGẮN' và 'DÀI'

'NGẮN' và 'DÀI'

797

Tin xem nhiều nhất Tag ransitive verb. sentence

'NGẮN' và 'DÀI'

'NGẮN' và 'DÀI'

797

VINADESIGN PHALCON WEB