.
HỨA HẸN và HĂM DỌA

HỨA HẸN và HĂM DỌA

Hứa hẹn và hăm dọa có thể được phát biểu bằng cách dùng các động từ promise, threaten, và các danh từ promise và threat, hoặc bằng shall và will. Động từ promise có thể dẫn theo một to-infinitive, một túc từ trực tiếp và một túc từ gián tiếp, hoặc

Tin mới nhất Tag promise

HỨA HẸN và HĂM DỌA

HỨA HẸN và HĂM DỌA

795

Tin xem nhiều nhất Tag promise

HỨA HẸN và HĂM DỌA

HỨA HẸN và HĂM DỌA

795

VINADESIGN PHALCON WEB