.
QÚA KHỨ và HIỆN TẠI

QÚA KHỨ và HIỆN TẠI

Người Việt Nam học Anh ngữ nhiều khi cảm thấy lúng túng trong vấn đề dùng động từ ở thì quá khứ để chỉ một việc xảy ra ở thời quá khứ. (Tôi phải nói rõ như vậy vì, như các bạn đã biết, thì quá khứ của một động từ còn có trường hợp được dùng để chỉ
'SHALL' và 'WILL'

'SHALL' và 'WILL'

Các bạn đã biết rằng muốn dùng một động từ Anh ngữ vào thì tương lai người ta dùng shall hoặc will đi đôi với động từ ấy. Thường thường thì shall dùng cho ngôi thứ nhất số ít và số nhiều – tức là I và We – và will dùng cho các ngôi khác. Tuy nhiên,

Tin mới nhất Tag present continuous

QÚA KHỨ và HIỆN TẠI

QÚA KHỨ và HIỆN TẠI

1694
'SHALL' và 'WILL'

'SHALL' và 'WILL'

3283

Tin xem nhiều nhất Tag present continuous

'SHALL' và 'WILL'

'SHALL' và 'WILL'

3283
QÚA KHỨ và HIỆN TẠI

QÚA KHỨ và HIỆN TẠI

1694

VINADESIGN PHALCON WEB