.
'NGẮN' và 'DÀI'

'NGẮN' và 'DÀI'

Trong khi dạy học, mỗi khi có một lớp học sinh mới, tôi thường đặt một vài câu hỏi để thử sự hiểu biết của họ. Một trong những câu hỏi mà tôi thường đặt ra là 'Trong Anh ngữ, một câu thường phải có mấy phần?' Mỗi khi tôi hỏi như vậy thì hầu hết cả
'IN' và 'AT'

'IN' và 'AT'

Giới từ (prepositions) tuy mới trông thì có vẻ giản dị nhưng sự thật là những tiếng rất khó dùng trong Anh ngữ. Mỗi giới từ (cũng gọi là tiền trí từ) có thể được dùng nhiều cách khác nhau với những nghĩa khác nhau. Chúng ta nên học cái nghĩa căn bản

Tin mới nhất Tag preposition

'NGẮN' và 'DÀI'

'NGẮN' và 'DÀI'

797
'IN' và 'AT'

'IN' và 'AT'

758

Tin xem nhiều nhất Tag preposition

'NGẮN' và 'DÀI'

'NGẮN' và 'DÀI'

797
'IN' và 'AT'

'IN' và 'AT'

758

VINADESIGN PHALCON WEB