.
MỆNH LỆNH và YÊU CẦU

MỆNH LỆNH và YÊU CẦU

Trong Anh ngữ có nhiều cách để phát biểu một ý kiến ra lệnh và yêu cầu. Người ta có thể dùng một trong những động từ sau đây: command, order, request, invite và suggest, hoặc dùng những danh từ do các động từ này đẻ ra. Thí dụ: He commanded the men

Tin mới nhất Tag please

MỆNH LỆNH và YÊU CẦU

MỆNH LỆNH và YÊU CẦU

16/09/2013 2830

Tin xem nhiều nhất Tag please

MỆNH LỆNH và YÊU CẦU

MỆNH LỆNH và YÊU CẦU

16/09/2013 2830

VINADESIGN PHALCON WEB