.
CHO PHÉP và TỪ CHỐI

CHO PHÉP và TỪ CHỐI

Có nhiều cách để phát biểu ý niệm cho phép (permission) và từ chối (refusal). Các động từ permit, allow, let và danh từ permission là những tiếng thường được dùng nhất. Thí dụ: Will you permit me to use your bicycle? (Anh cho phép tôi mượn chiếc xe

Tin mới nhất Tag permission

CHO PHÉP và TỪ CHỐI

CHO PHÉP và TỪ CHỐI

1065

Tin xem nhiều nhất Tag permission

CHO PHÉP và TỪ CHỐI

CHO PHÉP và TỪ CHỐI

1065

VINADESIGN PHALCON WEB