.
QÚA KHỨ và HIỆN TẠI

QÚA KHỨ và HIỆN TẠI

Người Việt Nam học Anh ngữ nhiều khi cảm thấy lúng túng trong vấn đề dùng động từ ở thì quá khứ để chỉ một việc xảy ra ở thời quá khứ. (Tôi phải nói rõ như vậy vì, như các bạn đã biết, thì quá khứ của một động từ còn có trường hợp được dùng để chỉ
'THÌ' và 'THỜI'

'THÌ' và 'THỜI'

Chúng ta đã có một ý niệm tổng quát về câu Anh ngữ, về hai phần của mỗi câu, về những đơn vị của mỗi phần và mối tương quan giữa các đơn vị ấy. Đó là những điều cần biết về cách đặt câu. Bây giờ tôi xin hầu chuyện với các bạn về những điều cần biết

Tin mới nhất Tag past tense

QÚA KHỨ và HIỆN TẠI

QÚA KHỨ và HIỆN TẠI

1694
'THÌ' và 'THỜI'

'THÌ' và 'THỜI'

426

Tin xem nhiều nhất Tag past tense

'THÌ' và 'THỜI'

'THÌ' và 'THỜI'

426
QÚA KHỨ và HIỆN TẠI

QÚA KHỨ và HIỆN TẠI

1694

VINADESIGN PHALCON WEB