.
'RÂU ÔNG' và 'CẰM BÀ'

'RÂU ÔNG' và 'CẰM BÀ'

Có một loại nhóm tiếng tính từ mà ta thường gặp trong Anh ngữ là nhóm tiếng tính từ bắt đầu bằng một phân từ (participle), hoặc phân từ hiện tại hoặc phân từ quá khứ. Thí dụ: Seeing him in the distance, I went to meet him. (Thấy hắn ở đằng xa, tôi

Tin mới nhất Tag participle phrase

'RÂU ÔNG' và 'CẰM BÀ'

'RÂU ÔNG' và 'CẰM BÀ'

540

Tin xem nhiều nhất Tag participle phrase

'RÂU ÔNG' và 'CẰM BÀ'

'RÂU ÔNG' và 'CẰM BÀ'

540

VINADESIGN PHALCON WEB