.
'CHẤM' và 'PHẾT'

'CHẤM' và 'PHẾT'

Dấu phết có một tác dụng rất quan trọng trong Anh ngữ, vì có khi chỉ thiếu hoặc thêm một dấu phết mà ý nghĩa của cả một câu thay đổi hẳn. Trước hết, công dụng đầu tiên của dấu phết là để ngăn chia những đơn vị trong câu. Thí dụ: Birds, dogs, horses

Tin mới nhất Tag parethetic

'CHẤM' và 'PHẾT'

'CHẤM' và 'PHẾT'

459

Tin xem nhiều nhất Tag parethetic

'CHẤM' và 'PHẾT'

'CHẤM' và 'PHẾT'

459

VINADESIGN PHALCON WEB