.
'YES' và 'NO'

'YES' và 'NO'

Chúng ta thường cho rằng trong Anh ngữ hai tiếng yes và no là hai tiếng dễ nói nhất. Và khi chê một người kém Anh ngữ, ta thường nói 'Ăng-Lê' của hắn chỉ có yes và no. Nhưng tôi có thể quả quyết rằng đối với người VN học Anh ngữ, hai tiếng yes và no

Tin mới nhất Tag NO

'YES' và 'NO'

'YES' và 'NO'

892

Tin xem nhiều nhất Tag NO

'YES' và 'NO'

'YES' và 'NO'

892

VINADESIGN PHALCON WEB