.
Nguồn gốc từ Penguin?

Nguồn gốc từ Penguin?

Hỏi:Nguồn gốc từ của từ 'penguin'?Trả lời:Từ penguin (chim cánh cụt) có nguồn gốc thế nào vẫn là một việc còn đang tranh cãi. Từ penguin thực ra ban đầu dùng để nói về chim An ca lớn của vùng biển xung quanh khu vực Newfoundland ở Canada (nay đã

Tin mới nhất Tag nguồn gốc từ

Nguồn gốc từ Penguin?

Nguồn gốc từ Penguin?

410

Tin xem nhiều nhất Tag nguồn gốc từ

Nguồn gốc từ Penguin?

Nguồn gốc từ Penguin?

410

VINADESIGN PHALCON WEB