.
BẮT BUỘC và CẦN THIẾT

BẮT BUỘC và CẦN THIẾT

Có nhiều cách để phát biểu sự bắt buộc và sự cần thiết (obligation and necessity). Các động từ oblige và compel, các danh từ obligation, compulsion, need và necessity, và các tính từ obligatory, compulsory và necessary hiển nhiên là có thể được dùng

Tin mới nhất Tag necessary

BẮT BUỘC và CẦN THIẾT

BẮT BUỘC và CẦN THIẾT

984

Tin xem nhiều nhất Tag necessary

BẮT BUỘC và CẦN THIẾT

BẮT BUỘC và CẦN THIẾT

984

VINADESIGN PHALCON WEB