.
Cấu trúc câu trong tiếng Anh

Cấu trúc câu trong tiếng Anh

Câu đơn (Simple sentence) Câu đơn là dạng câu chỉ có duy nhất một mệnh đề The children were laughing. John wanted a new bicycle. All the girls are learning English. Câu ghép (compound sentences): Câu phức là dạng câu có hai mệnh đề hoặc nhiều hơn

Tin mới nhất Tag mệnh đề quan hệ

Cấu trúc câu trong tiếng Anh

Cấu trúc câu trong tiếng Anh

4202

Tin xem nhiều nhất Tag mệnh đề quan hệ

Cấu trúc câu trong tiếng Anh

Cấu trúc câu trong tiếng Anh

4202

VINADESIGN PHALCON WEB