mệnh đề phụ thuộc, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Cấu trúc câu trong tiếng Anh

Cấu trúc câu trong tiếng Anh

Câu đơn (Simple sentence) Câu đơn là dạng câu chỉ có duy nhất một mệnh đề The children were laughing. John wanted a new bicycle. All the girls are learning English. Câu ghép (compound sentences): Câu phức là dạng câu có hai mệnh đề hoặc nhiều hơn

mệnh đề phụ thuộc, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về mệnh đề phụ thuộc, Trang 1

VINADESIGN PHALCON WEB