.
DỰ ĐỊNH và XẾP ĐẶT

DỰ ĐỊNH và XẾP ĐẶT

Dự định (intention) có thể được phát biểu bằng cách dùng các động từ intend hoặc mean và các danh từ intention, plan, design v.v… Thí dụ: I intend to buy a new bicycle. (Tôi định mua một chiếc xe đạp mới). It is my intension to buy a new bicycle.

Tin mới nhất Tag mean

DỰ ĐỊNH và XẾP ĐẶT

DỰ ĐỊNH và XẾP ĐẶT

1812

Tin xem nhiều nhất Tag mean

DỰ ĐỊNH và XẾP ĐẶT

DỰ ĐỊNH và XẾP ĐẶT

1812

VINADESIGN PHALCON WEB