.
QUYẾT TÂM và DO DỰ

QUYẾT TÂM và DO DỰ

Sự quyết tâm (determination) có thể phát triển bằng cách dùng những động từ determine, decide và resolve, danh từ determination, decision và resolve, và nhóm tiếng make up one's mind. Thí dụ: I determinded to learn German. (Tôi quyết tâm học tiếng

Tin mới nhất Tag make up ones mind

QUYẾT TÂM và DO DỰ

QUYẾT TÂM và DO DỰ

661

Tin xem nhiều nhất Tag make up ones mind

QUYẾT TÂM và DO DỰ

QUYẾT TÂM và DO DỰ

661

VINADESIGN PHALCON WEB