.
CÓ LẼ và CÓ THỂ

CÓ LẼ và CÓ THỂ

Ý niệm 'có lẽ' (Probability), cũng có thể gọi là ý niệm 'chắc là', có thể được phát biểu một cách tính từ probable và likely, và các danh từ probability, likelihood, và chance. Thí dụ: It is likely (probable) that he will come? (Có chắc là hắn sẽ

Tin mới nhất Tag likely

CÓ LẼ và CÓ THỂ

CÓ LẼ và CÓ THỂ

1263

Tin xem nhiều nhất Tag likely

CÓ LẼ và CÓ THỂ

CÓ LẼ và CÓ THỂ

1263

VINADESIGN PHALCON WEB