.
HƠN và KÉM

HƠN và KÉM

Khi chúng ta so sánh hai vật, hai người, hai phẩm chất, hai trình độ .v.v… và muốn nói rằng cái đó bằng nhau ở một trạng thái nào đó, nói tóm là khi chúng ta muốn nói một sự so sánh bằng nhau (Comparison of Equality) thì chúng ta dùng trạng từ as

Tin mới nhất Tag less than

HƠN và KÉM

HƠN và KÉM

959

Tin xem nhiều nhất Tag less than

HƠN và KÉM

HƠN và KÉM

959

VINADESIGN PHALCON WEB